Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež.

Základným cieľom projektu je informovať rodičov o možnostiach umiestnenia ich detí v tenisových kluboch a tenisových akadémiách, ktoré realizujú tenisové školičky,  tenisové tábory, tréningové kempy a súťaže pre deti od 6-12 rokov.

Zoznam subjektov (klubov) na Slovensku, zabezpečujúcich tieto aktivity nájdete TU.

Všetky dôležité informácie a linky ohľadom registrácie a turnajoch detí sa nachádzajú v na stránke STZ.